Tags: คลิปข่าวที่น่าสนใจ

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Posted in คลิปข่าวที่น่าสนใจ

kpcnews18122558ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 (พิธีเปิด รอบกองไฟ) 

ประเมินลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Posted in คลิปข่าวที่น่าสนใจ

kpcnews08122558เช้าวันที่ 8 ธ.ค. 58 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง นายหมู่ รองนายหมู่ และลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ­วิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประเมินในครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประกวดกองลูกเสือวิสามัญในระดับภาคต่อ­ไป 

ลงนามถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2558

Posted in คลิปข่าวที่น่าสนใจ

kpc news04122558

(4 ธ.ค. 58) นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อย่างพร้อมเพรียง

คลิกชมคลิปได้ที่นี่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันสร้างภูมิคุ้มกันตามรอยพ่อ

Posted in คลิปข่าวที่น่าสนใจ

10487835 124275831254967 1402736038 n(31 ส.ค. 58) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษา จำนวน 60 คน เดินทางจากวิทยาลัยฯ ไปจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน ณ วัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 

 

คลิปข่าวจากเอ็มที เคเบิล ทีวี

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี