แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช Trakol Phupuangpet 3006
กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 Trakol Phupuangpet 1955
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 Trakol Phupuangpet 1959
โครงการประชุมทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2557 Trakol Phupuangpet 2957
ขอเชิญรับชม วีดีโอก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน" Official Trailer Trakol Phupuangpet 2744
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ Trakol Phupuangpet 1647
ธ.ออมสิน สาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ เข้าประชาสัมพันธ์บริการ ออมสิน Internet Banking Trakol Phupuangpet 6339
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Trakol Phupuangpet 1392
วิทยาลัยฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้กับประชาชนผู้ว่างงาน Trakol Phupuangpet 1940
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Trakol Phupuangpet 2139

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี